" The purpose of art is not the release of a momentary ejection of adrenaline, but rather the gradual, lifelong construction of a state of wonder and serenity."
Glenn Gould

Portretten


Sylvia heeft inmiddels meer dan 60 portretten geschilderd. Ervaring heeft haar geleerd dat behalve een goede techniek en een geoefend oog, het aanvoelen van een karakter, het onzichtbare, een van de belangrijkste ingrediënten is. Er worden weliswaar foto´s genomen als leidraad om van te werken, toch zal een portret pas werkelijk lijken als de schilder de persoonlijkheid weet te laten resoneren tot in de kleinste details.
Het is daarbij telkens weer spannend om de grens tussen schildertaal en gelijkenis op te zoeken.
De achtergrond en decoratieve elementen ontstaan naar aanleiding van de ontmoeting met het model, en zijn altijd een verrassing voor de opdrachtgever.

Mogelijkheden bij een opdracht;
Afgezien van de keuze in maten, uitsnedes en houdingen, kan er er ook uitgegaan worden van minder voor de handliggende composities, of oude foto's.
Sylvia vind het doorzoeken van de oude familiefoto's een uitdagende en inspirerende bezigheid. Meer dan eens is gebleken dat de opdrachtgever zelf enthousiast wordt over de mogelijkheden die er blijken te zijn.
Voor vragen over de mogelijkheden en prijzen kunt U altijd contact opnemen.

Vrij werk

Op dit moment is Sylvia´s fascinatie gericht op het onderzoeken van plat - ruimtelijke voorstellingen.
Decoratieve patronen, plattegronden en interieurs van monumentale gebouwen of exterieurs, worden met elkaar verweven. In het geschilderde beeld dringen patronen zich voorzichtig op, maar ze zijn net dwingend genoeg om het onderscheid van plat naar ruimtelijk te ervaren. Het is een spanningsvolle maar subtiele scheidslijn. De ruimtelijkheid die in het platte vlak wordt nagestreefd, wordt vervolgens ontkend door de tweedimensionale werking van de patronen. Toch zijn het juist weer die decoratieve patronen die uitnodigen de ruimtelijkheid te ontdekken. De chaos die lijkt te ontstaan wordt tijdens het schilderen van vele lagen over elkaar, telkens weer teruggebracht tot orde en harmonie. De toeschouwer wordt uitgedaagd om zich te verdiepen in de dialoog die zich ontvouwt op het doek.
Ontelbare ontmoetingen tussen licht en donker, monumentaal en decoratief scheppen een nieuwe ruimte. Een wereld waarin het licht troostrijk is, terwijl de schaduw die daarvan de echo lijkt te zijn, weemoedig en beschermend zijn rol als tegenspeler vervult.